CARBOTERA

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY

Wychodząc naprzeciw problematyce m.in. branży rolniczej borykającej się z deficytem substancji organicznych w glebie opracowaliśmy środek poprawiający właściwości gleb o nazwie „Carbotera”.

Środek przeznaczony jest pod każdy rodzaj uprawy roślin w szczególności na glebach o małej zawartości próchnicy lub intensywnie eksploatowanych gleb lekkich i bardzo lekkich oraz do rekultywacji gruntów zdegradowanych.

Zastosowanie środka powoduje zwiększenie aktywności biologicznej gleby oraz pojemności sorpcyjnej gleby szczególnie w warunkach gospodarki bezobornikowej, gdy bilans węgla jest ujemny, a plon uboczny (słoma) jest zbierany z pola.

Środek ma postać stałą, granulowaną, o odczynie lekko zasadowym, a zawartość substancji organicznej w suchej masie wynosi ponad 30%.

Środek został wprowadzony  do obrotu decyzją nr G-629/16 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 02.12.2016 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją oraz instrukcją stosowania oraz do zakupu.